เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งกล้อง มองฟ้า ตามหาดาวหาง  C/2022 E3 (ZTF)

ดาวหาง C/2022 E3 (ZTF) ซึ่งเป็นดาวหางดวงใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบ โดยดาวหางดวงนี้จะโคจรข้าใกล้โลกที่สุดในวันที่ 1 ก.พ. 2566 แต่อาจจะสังเกตได้ยาก เนื่องจากดวงจันทร์มีความสว่างประมาณ 85% และจะลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 04.00 น. และตำแหน่งของดาวหางนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งสูงจากขอบฟ้าประมาณ 15 องศา อยู่ใกล้กับดาวเหนือ ตำแหน่งในช่วงเวลาอื่นๆ ดังในตารางข้างล่าง ตารางแสดงตำแหน่งของดาวหาง C/2022 E3 (ZTF)วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 (คืน วันที่ 21) คือ คืนที่สามารถสังเกตดาวหางดวงนี้ได้ชัดที่สุดเนื่องจากเป็นคืนเดือนดับไม่มีแสงจากดวงจันทร์รบกวน เริ่มสังเกตตำแหน่งของดาวหางดวงนี้ได้ตั้งแต่เวลา 02.00 Read more