ศูนย์วิทยาศาสตร์

แนะนำเครื่อง Microwave Digestion

แนะนำเครื่อง Microwave Digestion

6 ตุลาคม 2021
0
รายงานผลการจัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์”สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2564)

รายงานผลการจัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์”สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2564)

2 ตุลาคม 2021
0
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ทักษะวิทย์ 64

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ทักษะวิทย์ 64

2 ตุลาคม 2021
0
การจัดกิจกรรม ชมปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคาบางส่วน

การจัดกิจกรรม ชมปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคาบางส่วน

2 ตุลาคม 2021
0
มาเรียนเทพสตรี

มาเรียนเทพสตรี

30 กันยายน 2021
0